Sinterklaasintocht Texel

De Stichting Sint en Piet helpt mee bij de jaarlijkse intocht van Sinterklaas op Texel in de haven van Oudeschild. Altijd een gezellige dag waarbij kinderen, ouders en grootouders de Sint en zijn Pieten van harte welkom heten op Texel.

Met de intocht zijn kosten gemoeid; u doet ons een groot plezier als u in aanloop naar de intocht een kleine bijdrage zou willen overmaken naar rekeningnummer NL83 RABO 0326748784 van Stichting Sint en Piet. Dit ter ondersteuning van het mogelijk maken van de intocht. Vermeld svp ‘intocht Sinterklaas’ bij uw bijdrage.

Dank voor de medewerking!

Sint intocht Texel

Bekijk de Sinterklaasintocht van 2020 nu terug!

Dag hoor!

Sinterklaas op Texel

Dag hoor!